Φρεάτιο PP

Χρήση ως φρεάτιο επίσκεψης για όμβρια ή λύματα
Material: Polypropylene.
Benefits: light-weight
- easier to install than concrete chambers
- fully injection moulding
- high durability
- preformed cutouts for insertion of pipes in various sizes on all sides
- smooth rounded angles for a higher shock resistance. It may be used as a connector block for electric systems.
A concrete floor seating is recommended to prevent subsidence.
note : A concrete floor seating is recommended to prevent subsidence
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm B [mm] hMm h1Mm dimMm diameterOutlet
Y222004 - 7035 189 161 200 100 200x200 63;82;100
Y212104 - 7035 189 161 200 100 200x200 75;90;110
Y213104 - 7035 286 253 297 140 300x300 75;90;110;125;160
Y223004 - 7035 286 253 297 140 300x300 82;100;125;140
Y224004 - 7035 384 355 397 200 400x400 100;125;140;160;200;250
Y225504 - 7035 535 500 520 250 550x550 160;200;250;315