Φρεάτιο PP

Χρήση ως φρεάτιο επίσκεψης για όμβρια ή λύματα
Material: Polypropylene.
Benefits: light-weight
- easier to install than concrete chambers
- fully injection moulding
- high durability
- preformed cutouts for insertion of pipes in various sizes on all sides
- smooth rounded angles for a higher shock resistance. It may be used as a connector block for electric systems.
A concrete floor seating is recommended to prevent subsidence.
note : A concrete floor seating is recommended to prevent subsidence
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο