Φρεάτιο PP χωρίς πάτο


- Επέκταση
- φρεάτιο απορροής για υπόγεια διάθεση βρόχινου νερού
- φρεάτιο επιθεώρησης για εγκαταστάσεις άρδευσης
-φρεάτιο για ηλεκτρικά συστήματα.
Material: Polypropylene
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral hMm dimMm diameterOutlet
Y332004 - 7035 200 200x200 63;82;100
Y312104 - 7035 200 200x200 75;90;110
Y313104 - 7035 297 300x300 75;90;110;125;160
Y333004 - 7035 297 300x300 82;100;125;140
Y334004 - 7035 397 400x400 100;125;140;160;200;250
Y335504 - 7035 520 550x550 160;200;250;315