Φρεάτιο PP χωρίς πάτο


- Επέκταση
- φρεάτιο απορροής για υπόγεια διάθεση βρόχινου νερού
- φρεάτιο επιθεώρησης για εγκαταστάσεις άρδευσης
-φρεάτιο για ηλεκτρικά συστήματα.
Material: Polypropylene
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο