Κωδικός προϊόντος tooltipImage color product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm
Z1132PP - Γκρι RAL 7037 6 7 52
Z1140PP - Γκρι RAL 7037 7 11 69
Z1150PP - Γκρι RAL 7037 9 12 71
Z1175PP - Γκρι RAL 7037 12 15 78
Z1190PP - Γκρι RAL 7037 - - -
Z1111PP - Γκρι RAL 7037 17 21 92
Z1112PP - Γκρι RAL 7037 19 23 100
Z1116PP - Γκρι RAL 7037 24 30 123