Γωνία 30° D/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm alpha dGasketMm
0221341 - 110 3,2 27 27 56 56 30° Bloccata/Fixed
0221342 - 110 3,2 27 27 56 56 30° Bloccata/Fixed
0221641 - 160 4,0 40 40 74 74 30° Bloccata/Fixed
0221642 - 160 4,0 40 40 74 74 30° Bloccata/Fixed
1112141 - 200 4,9 48 48 82 86 30° Bloccata/Fixed
1112142 - 200 4,9 48 48 82 86 30° Bloccata/Fixed
1112242 - 250 6,2 81 61 101 101 30° Bloccata/Fixed
1113342 - 315 7,7 88 75 116 116 30° Bloccata/Fixed
1114452 - 400 9,8 80 100 133 142 30° Bloccata/Fixed