Γωνία 45° με τάπα επίσκεψης

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring. Fabricated
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm dGasketMm
N1C88E1 - 110 63 3,2 27 36 58 50 Standard
11912S1 - 125 80 3,2 29 40 68 56 Standard
11916S1 - 160 100 4,0 37 51 80 66 Standard