Κωδικός προϊόντος tooltipImage color product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm
Z1311PP - Γκρι RAL 7037 40 44 116
Z1332PP - Γκρι RAL 7037 13 15 60
Z1340PP - Γκρι RAL 7037 16 20 78
Z1350PP - Γκρι RAL 7037 20 23 81,5
Z1375PP - Γκρι RAL 7037 28 31 93
Z1390PP - Γκρι RAL 7037 - - -