Γωνία 67°30'° S/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm alpha dGasketMm
0131142 - 110 3,2 41 53 62 56 67° 30' Bloccata/Fixed
013115E - 110 3,2 41 53 62 56 67° 30' Standard
0131242 - 125 3,2 46 60 69 62 67° 30' Bloccata/Fixed
013125E - 125 3,2 46 60 69 62 67° 30' Standard
0131642 - 160 4,0 60 74 82 74 67° 30' Bloccata/Fixed
013165E - 160 4,0 60 74 82 74 67° 30' Standard
0132042 - 200 4,9 73 88 100 86 67° 30' Bloccata/Fixed
013205E - 200 4,9 73 88 100 86 67° 30' Standard