Γωνία 87° 30' D/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm alpha dGasketMm
0241342 - 110 3,2 70 70 50 50 87° 30' Bloccata/Fixed
0241358 - 110 3,2 70 70 50 50 87° 30' Bloccata/Fixed
024135E - 110 3,2 70 70 50 50 87° 30' Bloccata/Fixed
0241242 - 125 3,2 77 77 57 57 87° 30' Bloccata/Fixed
0241641 - 160 4,0 124 124 78 78 87° 30' Bloccata/Fixed
0241642 - 160 4,0 124 124 78 78 87° 30' Bloccata/Fixed
0242141 - 200 4,9 124 124 85 85 87° 30' Bloccata/Fixed
0242142 - 200 4,9 124 124 85 85 87° 30' Bloccata/Fixed
1242541 - 250 6,2 154 154 101 101 87° 30' Bloccata/Fixed
1242542 - 250 6,2 154 154 101 101 87° 30' Bloccata/Fixed
1243041 - 315 7,7 192 192 116 116 87° 30' Bloccata/Fixed
1243042 - 315 7,7 192 192 116 116 87° 30' Bloccata/Fixed
1244051 - 400 9,8 220 245 133 142 87° 30' Bloccata/Fixed
1244052 - 400 9,8 220 245 133 142 87° 30' Bloccata/Fixed