Κωδικός προϊόντος tooltipImage color product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm
Z1432PP - Γκρι RAL 7037 14 16 62
Z1440PP - Γκρι RAL 7037 23 26 85
Z1450PP - Γκρι RAL 7037 28 31 90
Z1475PP - Γκρι RAL 7037 40 43 105
Z1490PP - Γκρι RAL 7037 - - -
Z1411PP - Γκρι RAL 7037 57 61 133
Z1412PP - Γκρι RAL 7037 65 70 147
Z1416PP - Γκρι RAL 7037 83 89 183