Γωνία 87°30'° S/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm alpha dGasketMm
0711142 - 110 3,2 59 69 58 50 87° 30' Bloccata/Fixed
071115E - 110 3,2 59 69 58 50 87° 30' Standard
0711242 - 125 3,2 65 77 67 56 87° 30' Bloccata/Fixed
071125E - 125 3,2 65 77 67 56 87° 30' Standard
0711642 - 160 4,0 84 96 80 66 87° 30' Bloccata/Fixed
071165E - 160 4,0 84 96 80 66 87° 30' Standard
0712042 - 200 4,9 105 122 100 85 87° 30' Bloccata/Fixed
071205E - 200 4,9 105 122 100 85 87° 30' Standard
0142552 - 250 6,2 132 154 136 103 87° 30' Standard
0142591 - 250 6,2 132 154 136 103 87° 30' Standard
0143052 - 315 7,7 166 192 144 114 87° 30' Standard
0143091 - 315 7,7 166 192 144 114 87° 30' Standard
1144052 - 400 9,8 211 244 160 140 87° 30' Standard
1144091 - 400 9,8 211 244 160 140 87° 30' Standard
1145052 - 500 9,8 380 430 160 150 87° 30' Standard
1145091 - 500 9,8 380 430 160 150 87° 30' Standard
N146391 - 630 - - - - - 87° 30' Standard