Γωνία μεγάλης ακτίνας 87°30'

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
note: F/F
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm r alpha
0241142 - 110 3,2 106 106 58 58 142 87° 30'
0241158 - 110 3,2 106 115 58 65 142 87° 30'
0741142 - 110 3,2 106 115 58 65 142 87° 30'
074115E - 110 3,2 106 115 58 65 142 87° 30'