Γωνία WC με μία πλευρική είσοδο αριστερά/δεξιά (SX/DX)

note : DX
application : Κατάλληλο για κτιριακή αποχέτευση. Κατάλληλο για διαβρωτικά υγρά στα σχολεία.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο