Ημιτάφ 45° D/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm l2Mm l3Mm alpha dGasketMm
0301142 - 110 110 3,2 25 140 140 60 50 50 45° Bloccata/Fixed
030115E - 110 110 3,2 25 140 140 60 50 50 45° Standard
0801242 - 125 125 3,2 25 160 160 70 64 64 45° Bloccata/Fixed
080125E - 125 125 3,2 25 160 160 70 64 64 45° Standard
0301642 - 160 160 4,0 38 205 205 83 71 71 45° Bloccata/Fixed
030165E - 160 160 4,0 38 205 205 83 71 71 45° Standard
0302042 - 200 200 4,9 45 256 256 100 81 81 45° Bloccata/Fixed
0302051 - 200 200 4,9 45 256 256 100 81 81 45° Standard
0302552 - 250 250 6,2 57 311 311 134 101 101 45° Standard
0302591 - 250 250 6,2 57 311 311 134 101 101 45° Standard
1303052 - 315 315 7,7 73 392 392 144 114 114 45° Standard
1303091 - 315 315 7,7 73 392 392 144 114 114 45° Standard
N304091 - 400 400 9,8 170 510 535 165 175 170 45° Standard
N305091 - 500 500 12,3 240 665 675 200 250 255 45° Standard
N306391 - 630 630 3,2 25 140 140 60 50 50 45° Standard