Ημιτάφ 45° με τάπα επίσκεψης

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Ημιτάφ 45° με τάπα επίσκεψης
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dGasketMm
N1C85E1 - 110 Standard
1853351 - 125 Standard
1855551 - 160 Standard
1857751 - 200 Standard