Ημιτάφ 45° με τάπα επίσκεψης

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Ημιτάφ 45° με τάπα επίσκεψης
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm
N1C86E1 - 110
1854451 - 125
1856651 - 160
1858851 - 200
N0C47E1 - 250