Κωδικός προϊόντος tooltipImage color product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm
Z3132PP - Γκρί RAL 7035 - - - -
Z3140PP - Γκρί RAL 7035 16 33 33 121
Z3150PP - Γκρί RAL 7035 12 61 61 135
Z3175PP - Γκρί RAL 7035 26 59 59 152
Z3111PP - Γκρί RAL 7035 40 86 86 201
Z3112PP - Γκρί RAL 7035 46 97 97 266
Z3116PP - Γκρί RAL 7035 58 123 123 380