Ημιτάφ διπλό γωνιακό

note: Fabricated
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage color D1 [mm] product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm alpha D product.detail.attribute.d2
Z4855PP - Γκρι RAL 7037 50 40 86 86 202 67°30' 110 50
Z4815PP - Γκρι RAL 7037 110 40 86 86 202 67°30' 110 50
Z4851PP - Γκρι RAL 7037 50 40 86 86 202 67°30' 110 110
Z4811PP - Γκρι RAL 7037 110 40 86 86 202 67°30' 110 110
Z4950PP - Γκρι RAL 7037 110 40 86 86 202 87°30' 110 110
Z4844PP - Γκρι RAL 7037 40 - - - - 67°30' 110 40