Ημιτάφ διπλό παράλληλο 45°

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm lMm l1Mm alpha dGasketMm
0361141 - 110 3,2 30 141 57 60 45° Bloccata/Fixed
0361142 - 110 3,2 30 141 57 60 45° Bloccata/Fixed
0361242 - 125 3,2 30 157 64 65 45° Bloccata/Fixed
0361642 - 160 4,0 51 204 85 88 45° Bloccata/Fixed