Κωδικός προϊόντος tooltipImage color product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm alpha
Z4250PP - Γκρι RAL 7037 20 41 41 124 67°30'
Z4275PP - Γκρι RAL 7037 28 59 59 153 67°30'
Z4511PP - Γκρι RAL 7037 - - - - 87°30'
Z4611PP - Γκρι RAL 7037 - - - - 45°
Z4211PP - Γκρι RAL 7037 40 86 86 201 67°30'
Z4311PP - Γκρι RAL 7037 - - - - 87°30'