Ημιτάφ διπλό παράλληλο συστολικό

Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage color dn1Mm product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm alpha
Z4540PP - Γκρι RAL 7037 40 19 87 79 120 45°
Z4550PP - Γκρι RAL 7037 50 - - - - 45°
Z4650PP - Γκρι RAL 7037 40 10 96 - 153 45°
Z4675PP - Γκρι RAL 7037 50 10 92 - 153 45°
Z4711PP - Γκρι RAL 7037 50 - - - - 67°30'
Z4411PP - Γκρι RAL 7037 50 - - - - 87°30'
Z4712PP - Γκρι RAL 7037 110 - - - - 45°