Κωδικός προϊόντος tooltipImage color dn1Mm product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm
Z3340PP - Γκρι RAL 7037 32 - - - -
Z3350PP - Γκρι RAL 7037 40 5 56 54 121
Z3475PP - Γκρι RAL 7037 40 - 74 67 125
Z3375PP - Γκρι RAL 7037 50 - 79 74 139
Z3590PP - Γκρι RAL 7037 40 - - - -
Z3490PP - Γκρι RAL 7037 50 - - - -
Z3390PP - Γκρι RAL 7037 75 - - - -
Z3511PP - Γκρι RAL 7037 40 - 86 68 128
Z3411PP - Γκρι RAL 7037 50 - 104 91 149
Z3311PP - Γκρι RAL 7037 75 1 116 109 185
Z3310PP - Γκρι RAL 7037 90 - - - -
Z3312PP - Γκρι RAL 7037 110 18 144 141 243
Z3416PP - Γκρι RAL 7037 110 1 168 159 265
Z3316PP - Γκρι RAL 7037 125 12 176 169 280