Κωδικός προϊόντος tooltipImage color dn1Mm product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm
Z3640PP - Γκρι RAL 7037 32 - - - -
Z3650PP - Γκρι RAL 7037 40 14 39 35 111
Z3675PP - Γκρι RAL 7037 50 14 54 46 115
Z3811PP - Γκρι RAL 7037 40 - 69 49 110
Z3711PP - Γκρι RAL 7037 50 8 73 54 135
Z3611PP - Γκρι RAL 7037 75 22 73 67 163