Καμινάδα εξαερισμού PP

Προϊόντα εξαερισμού του συστήματος λυμάτων. Η χρήση των βαλβίδων εξαερισμού επιτρέπει στον αέρα να εισέλθει, μειώνοντας την αρνητική πίεση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της απόρριψης και αυτός ο λόγος είναι που αναγκάζει τα σιφόνια να αδειάσουν, ενώ παράλληλα εμποδίζουν τη διαφυγή δυσάρεστων οσμών στο να ξεφύγουν προς το περιβάλλον.
Ο καλός σχεδιασμός ενός συστήματος εξαερισμού επιτρέπει:
- αύξηση της ικανότητας εκκένωσης
- μείωση του θορύβου που παράγεται κατά την εκφόρτιση
- πλήρης εκκένωση του συστήματος.
Πρότυπα: EN 12056 Συστήματα βαλβίδων εισαγωγής αέρα, EN 12380 Βαλβίδες εισαγωγής αέρα
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Καμινάδα εξαερισμού PP