Καπάκι για σιφώνι δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα

application: Κατάλληλο για κτιριακή αποχέτευση. Κατάλληλο για διαβρωτικά υγρά στα σχολεία.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο