Καπάκι για σιφώνι δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα

application : Κατάλληλο για κτιριακή αποχέτευση. Κατάλληλο για διαβρωτικά υγρά στα σχολεία.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο