Καπάκι PVC B125

Χρήση ως καπάκι φρεατίου
Load class B 125 in according with regulation EN124 . Tested by ISTITUTO GIORDANO
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο