Καπάκι PVC για πεζούς

Χρήση ως καπάκι φρεατίου για πεζούς, ποδήλατα ή χώρο μοτοσυκλετών
Tested by Istituto Giordano. Material: PVC.
Installation: the cover perfectly fits the REDI catch pit.
Durability: PVC specifications and structure design give this product a great resistance against atmospheric agents and ageing and ensure dimensional stability in time.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm hMm h1Mm dimMm kn
E682004 - 7035 187 20 25 200x200 14,2
E683004 - 7035 284 20 30 300x300 19,8
E684004 - 7035 383 25 35 400x400 25,1
E684504 - 7035 432 25 40 450x450 28,8
E685504 - 7035 534 34 45 550x550 25,9