Καπάκι PVC για πεζούς

Κήποι και περιοχές διέλευσης πεζών
Tested by Istituto Giordano. Material: PVC.
Installation: the cover perfectly fits the REDI catch pit.
Durability: PVC specifications and structure design give this product a great resistance against atmospheric agents and ageing and ensure dimensional stability in time.
note : Light traffic
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm hMm h1Mm dimMm kn
E68200V - 6005 187 20 25 200x200 32
E68300V - 6005 284 20 30 300x300 20
E25600V - 6005 284 22 30 350x350 85
E68400V - 6005 383 25 35 400x400 26
E68450V - 6005 432 25 40 450x450 27
E68550V - 6005 539 34 45 550x550 21