Καπάκι PVC για πεζούς

Κήποι και περιοχές διέλευσης πεζών
Tested by Istituto Giordano. Material: PVC.
Installation: the cover perfectly fits the REDI catch pit.
Durability: PVC specifications and structure design give this product a great resistance against atmospheric agents and ageing and ensure dimensional stability in time.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο