Καπάκι PVC για πεζούς με σιφώνι

Χρήση: Για κλείσιμο φρεατίων επίθεώρησης
Provided with a trap for rain or waste water drainage
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm hMm h1Mm diameter dimMm ls
ECN3004 - 7035 284 20 60 50 300x300 0,9
ECN4004 - 7035 383 25 83 75 400x400 1,4