Καπάκι PVC για πεζούς με σιφώνι

Χρήση: Για κλείσιμο φρεατίων επίθεώρησης
Provided with a trap for rain or waste water drainage
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο