Κοντή ανάποδη συστολή

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) product.detail.attribute.zMm l1Mm l2Mm dGasketMm
1533542 - 110 200 4,6 40 60 59 Bloccata/Fixed
1533551 - 110 200 4,6 40 60 59 Standard
0534142 - 110 250 6,1 7 56 90 Bloccata/Fixed
0534151 - 110 250 6,1 7 56 90 Standard
1534051 - 110 315 7,7 40 60 93 Standard
1535042 - 110 400 6,0 40 60 95 Bloccata/Fixed
0534242 - 125 250 6,1 7 62 90 Bloccata/Fixed
0534251 - 125 250 6,1 7 62 90 A labbro
1534342 - 125 315 7,7 40 65 93 Bloccata/Fixed
1534351 - 125 315 7,7 40 65 93 Standard
1535542 - 125 400 6,0 40 65 95 Bloccata/Fixed
1535551 - 125 400 6,0 40 65 95 Standard
0534842 - 160 315 7,7 7 74 93 Bloccata/Fixed
0534851 - 160 315 7,7 7 74 93 Standard
1536042 - 160 400 6,0 50 85 95 Bloccata/Fixed
1536542 - 200 400 6,0 50 95 95 Bloccata/Fixed
1536551 - 200 400 6,0 50 95 95 Standard
1537052 - 250 400 6,0 50 105 95 Bloccata/Fixed
1537091 - 250 400 6,0 50 105 95 Standard