Κουτί επιθεώρησης

note: With lid and screws
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κουτί επιθεώρησης