Λεκάνη συλλογής φρεατίων χωρίς πάτο

Χρήση ως καλάθι συλλογής για φρεάτιο χωρίς πάτο
Material: Polypropylene. Installation: the trap bell should be placed into the bottomless catch pit on the specially provided site stops.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm B [mm] C [mm] dimMm dMm
E275504 - 7035 249 238 5 300x300 160
E276604 - 7035 348 308 15 400x400 210