Λιποσυλλέκτης FAMILY - TOP - PUBLIC

Επεξεργασία λυμάτων από κουζίνες & πλυντήρια
Λιποσυλλέκτης PE
note : Compliance with standard: UNI EN 1825. CE marking
application : Οικιακή προ-επεξεργασία λυμάτων από κουζίνες και πλυντήρια κουζίνας.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο