Λιποσυλλέκτης SL

Επεξεργασία λυμάτων από κουζίνες
Λιποσυλλέκτης PE για εγκατάσταση σε στενούς χώρους, π.χ. κάτω από το νεροχύτη, για τον περιορισμό του ρυπαντικού φορτίου όταν διοχετεύεται είτε σε δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο είτε σε ιδιωτική μονάδα επεξεργασίας. Αποτελεσματικός διαχωρισμός λιπών με καλή ροή. Είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείται όταν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας υπόγειας μονάδας. Το προϊόν είναι πλήρως κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. "
note : COMPLIANCE WITH STANDARD: UNI EN 1825
application : Οικιακή προ - επεξεργασία λυμάτων από κουζίνες
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage heightHCm diameterEAndUMm totalVolumeL lCm
IS00510 - 43 40/50 48 43x43