Μηχανικό σαμάρι Easy clip Plus

Τα Μηχανικά σαμάρια παρέχουν συνδέσεις σε αγωγούς λυμάτων. Οι μηχανικές συνδέσεις δεν απαιτούν συγκόλληση. Είναι κατάλληλα για νέες εγκαταστάσεις συνδέσεων με αγωγούς μεταφοράς αποχέτευσης καθώς και με υπάρχοντες αγωγούς. Βοηθούν στην απλοποίηση σε μεγάλο βαθμό της δημιουργίας νέων σύνδεσεων με τους αγωγούς μεταφοράς. Είναι κατάλληλα τόσο για γκρί νερά χρήσης όσο και για λύματα.
Mechanical saddle for structured, compact solid wall, clay, concrete and GRP pipes. Standard lip ring
note : A spanner is supplied with each saddle
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage certificate h1Mm diameterMm
1A16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 255 160
1C16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 255 160
1D16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 255 160
1E16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 255 160
1G16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 255 160
1H16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 255 160
1J16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 255 160
1K16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 255 160
1Y16058 - CSTB: ANF EN 1401 / MPA: DIN EN 13598-1 205 160