Μηχανικό σαμάρι Easy clip Tech

Τα Μηχανικά σαμάρια παρέχουν συνδέσεις σε αγωγούς λυμάτων. Οι μηχανικές συνδέσεις δεν απαιτούν συγκόλληση. Είναι κατάλληλα για νέες εγκαταστάσεις συνδέσεων με αγωγούς μεταφοράς αποχέτευσης καθώς και με υπάρχοντες αγωγούς. Βοηθούν στην απλοποίηση σε μεγάλο βαθμό της δημιουργίας νέων σύνδεσεων με τους αγωγούς μεταφοράς. Είναι κατάλληλα τόσο για γκρί νερά χρήσης όσο και για λύματα.
Mechanical saddle for Concrete and Clay pipes, for hard cleaning. Standard lip ring
note: A spanner is supplied with each saddle
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage h1Mm diameterMm
1T11658 - 260 160
1T21658 - 260 160