Μηχανικό σαμάρι για κεραμικούς σωλήνες

Τα Μηχανικά σαμάρια παρέχουν συνδέσεις σε αγωγούς λυμάτων. Οι μηχανικές συνδέσεις δεν απαιτούν συγκόλληση. Είναι κατάλληλα για νέες εγκαταστάσεις συνδέσεων με αγωγούς μεταφοράς αποχέτευσης καθώς και με υπάρχοντες αγωγούς. Βοηθούν στην απλοποίηση σε μεγάλο βαθμό της δημιουργίας νέων σύνδεσεων με τους αγωγούς μεταφοράς. Είναι κατάλληλα τόσο για γκρί νερά χρήσης όσο και για λύματα.
Non plastic pipes
note : Material: Reinforced concrete / Reinforced corrugated steel / Fiber glass filled with sand / Clay
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Μηχανικό σαμάρι για κεραμικούς σωλήνες