Μούφα Α-Θ με στόπ

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) l1Mm l2Mm dGasketMm
0631181 - 110 2,9 60 122 Standard
0631182 - 110 2,9 60 122 Standard
0631281 - 125 2,9 68 141 Standard
0631681 - 160 3,6 75 154 Standard
0632081 - 200 4,4 106 217 Standard
0632581 - 250 5,5 123 254 Standard
0633081 - 315 6,9 144 297 Standard