Μούφα επισκευής

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) l1Mm dGasketMm
0611142 - 110 2,9 122 Bloccata/Fixed
061115E - 110 2,9 122 Standard
0611242 - 125 2,9 141 Bloccata/Fixed
061125E - 125 2,9 141 Standard
0611642 - 160 3,6 151 Bloccata/Fixed
061165E - 160 3,6 151 Standard
0612042 - 200 4,4 217 Bloccata
061205E - 200 4,4 217 Standard
0612552 - 250 5,5 254 Standard
0612591 - 250 5,5 254 Standard
0613052 - 315 6,9 297 Standard
0613091 - 315 6,9 297 Standard
0614052 - 400 8,8 325 Standard
0614091 - 400 8,8 325 Standard
1615051 - 500 9,8 440 Standard
1615052 - 500 9,8 440 Standard
D616391 - 630 - - Standard