Μούφα επισκευής

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) l1Mm
0611142 - 110 2,9 122
0611151 - 110 2,9 122
061115E - 110 2,9 122
0611242 - 125 2,9 141
061125E - 125 2,9 141
0611642 - 160 3,6 151
0611651 - 160 3,6 151
061165E - 160 3,6 151
0612042 - 200 4,4 217
0612051 - 200 4,4 217
061205E - 200 4,4 217
0612552 - 250 5,5 254
0612591 - 250 5,5 254
0613052 - 315 6,9 297
0613091 - 315 6,9 297
0614052 - 400 8,8 325
0614091 - 400 8,8 325
1615051 - 500 9,8 440
1615052 - 500 9,8 440
D616391 - 630 - -