Περιστρεφόμενος σύνδεσμος 161

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Pre-lubricated and ready to install. Rotation up to 10° to facilitate house connections and balance ground settlement.
note : Lip Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο