Πλάισιο PVC

Χρήση σε καπάκια σπιτιών, σχαρών και καπακιών φρεατίων για εγκιβωτισμό σε τσιμέντο ή χτιστά φρεάτια ή άλλες ειδικές εφαρμογές
Material: PVC. Installation: thanks to its special side slits, the REDI frame perfectly fits concrete.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm B [mm] C [mm] hMm dimMm cover
E202004 - 7035 200 160 209 40 200x200 187
E203004 - 7035 300 250 328 42 300x300 284
E203504 - 7035 350 300 352 42 350x350 331
E204004 - 7035 400 350 428 45 400x400 383
E204504 - 7035 450 400 448 45 450x450 432
E205604 - 7035 550 500 583 55 550x550 539