Πλάισιο PVC

Χρήση σε καπάκια σπιτιών, σχαρών και καπακιών φρεατίων για εγκιβωτισμό σε τσιμέντο ή χτιστά φρεάτια ή άλλες ειδικές εφαρμογές
Material: PVC. Installation: thanks to its special side slits, the REDI frame perfectly fits concrete.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο