Προσαρμογέας για σωλήνες από χυτοσίδηρο (χωρίς δακτύλιους στεγανοποίησης)

Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο