Κωδικός προϊόντος tooltipImage color hMm lMm
Z7850PP - Γκρι RAL 7037 144 356
Z7875PP - Γκρι RAL 7037 220 480
Z7890PP - Γκρι RAL 7037 - -
Z7811PP - Γκρι RAL 7037 230 521
Z7812PP - Γκρι RAL 7037 250 610
Z7816PP - Γκρι RAL 7037 - -