Σέλλα 45°

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) s1Mm product.detail.attribute.zMm l1Mm l2Mm l3Mm alpha dGasketMm
0438042 - 160 125 3,2 3,0 128 62 65 300 45° Bloccata/Fixed
0438091 - 160 125 3,2 3,0 128 62 65 300 45° Standard
0438242 - 200 125 4,1 3,0 128 62 65 340 45° Bloccata/Fixed
0438291 - 200 125 4,1 3,0 128 62 65 340 45° Standard
0438442 - 200 160 4,1 3,6 165 73 85 390 45° Bloccata/Fixed
0438491 - 200 160 4,1 3,6 165 73 85 390 45° Standard
0438642 - 250 125 5,5 3,0 128 62 92 350 45° Bloccata/Fixed
0438691 - 250 125 5,5 3,0 128 62 92 350 45° Standard
0438842 - 250 160 5,5 3,6 165 73 92 400 45° Bloccata/Fixed
0438891 - 250 160 5,5 3,6 165 73 92 400 45° Standard
1439091 - 315 125 5,5 3,0 128 62 92 350 45° Standard
0439442 - 315 160 6,9 3,6 165 73 110 432 45° Bloccata/Fixed
0439491 - 315 160 6,9 3,6 165 73 110 432 45° Standard
1433242 - 315 200 6,0 4,4 236 95 86 513 45° Bloccata/Fixed
1439191 - 400 125 5,5 3,0 128 62 92 350 45° Standard
1439591 - 400 160 5,5 3,6 165 73 92 400 45° Standard
1439242 - 500 125 5,5 3 128 62 92 350 45° Bloccata/Fixed
1439291 - 500 125 5,5 3,0 128 62 92 350 45° Standard
1439691 - 500 160 5,5 3,6 165 73 92 400 45° Standard