Σέλλα 90°

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) s1Mm product.detail.attribute.zMm l1Mm l2Mm l3Mm alpha
0434342 - 200 160 4,4 3,6 34 58,5 77 322 90°
0434351 - 200 160 4,4 3,6 34 58,5 77 322 90°
1424242 - 250 160 4,4 3,6 34 58,5 77 322 90°
1424251 - 250 160 4,4 3,6 34 58,5 77 322 90°
142525E - 315 160 4,4 3,6 34 58,5 77 322 90°
1425551 - 315 200 6,0 4,4 45 86 75 390 90°
1425552 - 315 200 6,0 4,4 45 86 75 390 90°
142625E - 400 160 - - - - - - 90°