Σχάρα PVC B125

Χρήση ως καπάκι φρεατίου
Load class B 125 in according with regulation EN124. Tested by ISTITUTO GIORDANO
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm hMm h1Mm dimMm kn lIntMm
EGR3004 - 7035 284 20 67 300x300 >125 1,4
EGR4004 - 7035 383 25 62 400x400 >125 2,9